L’Accessibilitat a 2creativo.net

Què és l’accessibilitat i perquè tenir-la en compte?

L’accessibilitat indica la facilitat d’ús, visita i accés d’alguna cosa per totes les persones, especialment per les quals posseeixen algun tipus de discapacitat.

L’accessibilitat web ofereix un accés universal a la web, independentment del tipus de maquinaria/programari, infraestructura de xarxa, idioma, localització geogràfica i capacitats de l’usuari.

Moltes persones accedeixen a la informació dels llocs web des de contextos molt diferents i poden tenir:

Aquests col·lectius constitueixen entre un 10% i un 20% de la població i per a ells navegar per una Web no estàndard resulta molt dificultós i en determinades ocasions impossible.

Per a saber més d’Accessibilitat:

L’accessibilitat de 2creativo.net

En 2creativo estem fermament compromesos amb l’accessibilitat web.
Entre les principals mesures adoptades per a millorar l’accessibilitat, es troben les següents:

Revisions

Encara que anem revisant periòdicament tots aquests aspectes, en el cas que detectis alguna errada relacionada amb aquesta política d’accessibilitat, agrairem que ens ho comuniquis per a corregir-lo.

Estàndards

La web 2creativo.net ha estat desenvolupada seguint els estàndards de llenguatge de programació i les pautes internacionals d’accessibilitat. [ Tots són enllaços externs ].

Recomanacions :
Aquesta web funciona molt millor amb el navegador gratu´t FIREFOX de Mozilla:
Navegador Firefox

Classificació de Continguts

L’Associació Internacional per a la Classificació de Continguts d’Internet (ICRA) és una organització internacional sense ànim de lucre que reuneix a les empreses capdavanteres d’Internet i la finalitat de les quals és desenvolupar un Internet més segur. 2creativo està etiquetada per ICRA.
El contingut de 2creativo està etiquetat en la seva totalitat i confirma que :

A més, 2creativo és membre adherit de l’Agència de Qualitat en Internet (IQUA)